Meer delen, meer samen, meer impact

Coaching voor teams met een missie

Je leidt een team van krachtige professionals die weten wat ze in huis hebben. Ze hebben elk hun unieke expertise en ervaring. Ieder teamlid draagt verantwoordelijkheid voor eigen taken of een project.

Met grote inzet doet ieder haar werk, net als jij. Voor jullie klanten en voor de missie die daarachter ligt. Mensen, kinderen of de omgeving waar we in leven.

Werk dat ertoe doet.

Toch lijkt het nooit genoeg

Iedereen werkt hard, maar het lijkt wel nooit genoeg. Sommige mensen in je team zijn gespannen, slapen slecht of hebben andere klachten. De één gaat steeds meer overwerken, de ander meldt zich ziek. Je zou willen dat er meer plezier en energie is in je team.

In de afgelopen periode is er veel veranderd. Collega’s zijn ingezet op andere plekken. Iedereen werkt zoveel mogelijk vanuit huis. Jullie zijn moe en de samenwerking is niet meer zoals die was. En dat doet pijn. Wat zou het fijn zijn als de sfeer en het gevoel van samen weer groeit in het team.

De omgeving verandert, jullie klanten veranderen of er is te weinig menskracht om het werk te doen. Dat betekent dat het werk anders georganiseerd gaat worden. Hoe is nog niet precies duidelijk en dat geeft onrust.

Hoe beweeg je met je team naar de nieuwe situatie, ook als je nog niet precies weet hoe die eruit gaat zien?
Hoe doe je dat samen in plaats van ieder voor zich? Natuurlijk is er weerstand, hoe ga je daar mee om?

Weet je nu al dat je met me wilt kennismaken?
Maak een afspraak in mijn online agenda of bel me: 06 – 1530 7691

We zijn elkaar een beetje kwijtgeraakt

Als de werkdruk hoog wordt, ligt er vaak één oplossing voor de hand: harder werken. Doen waar je goed in bent, je zoveel mogelijk inzetten voor jullie klant. Dat werk raffel je niet af. Met liefde zet iedereen een tandje bij.

Het schiet er in alle drukte bij in om elkaar op te zoeken en te vragen: Hoe is het met je?

Het komt er niet van om met elkaar te praten, te vertellen wat er goed ging of je zorgen of twijfels uit te spreken.

Als leidinggevende vraag je je ondertussen af of ieder haar talenten wel helemaal inzet. Je hebt het gevoel dat niet altijd alle ideeën en inzichten op tafel komen en dat er irritaties sluimeren. Je ziet dat bepaalde mensen elkaar ontlopen. Je krijgt klachten van de ene collega over de andere. Als je ze bij elkaar aan tafel zet, draaien ze om de hete brij heen. Je verwacht van je hoogopgeleide professionals dat ze met elkaar práten om problemen op te lossen. Wat is er aan de hand? Je kunt je vinger er niet opleggen, maar het voelt niet goed. Je team kijkt naar jou om het gedoe op te lossen.

Hoe kun je ervoor zorgen dat de openheid in je team weer groeit? Hoe zorg je ervoor dat een collega durft uit te spreken wat haar dwars zit? En hoe krijg je voor elkaar dat teamleden elkaar ondersteunen en dat ze van elkaar leren?

Grenzen en prioriteiten

In de coaching van Alice leerde het team grenzen serieus nemen en als team prioriteiten stellen. Afstemmen op de middenstip als je met elkaar praat, is daarbij een geweldig hulpmiddel.

Lees verder

Reimke Willemze
manager GGD en Covid-uitvoeringsorganisatie Zuid-Holland Zuid

Leiderschap ontwikkelen

Natuurlijk voer jij als teamleider met iedereen gesprekken. Je helpt een handje als het nodig is. Je bent begripvol voor de zorgen die collega’s je toevertrouwen. Maar je hebt het gevoel dat het lapmiddelen zijn. Jíj bent niet degene die het voor je team kan doen, teamleden moeten het zelf en met elkaar gaan doen: leiderschap ontwikkelen.

Delen in het team wat je op je hart hebt

Openheid ontstaat door opnieuw met elkaar kennis te maken. Je ontdekt waar ieder vandaan komt, wat ieders inspiratie is en wat jullie verbindt. Ieder teamlid heeft iets unieks in te brengen: specifieke expertise en kwaliteiten, ervaring en ideeën. Het geeft energie om daarover uit te wisselen en het met elkaar te hebben over hoe je al die talenten kunt inzetten voor het team. Wat daarvoor nodig is en wat iedereen in het team te doen heeft. Te doen én te laten.

Samenwerken en je uitspreken

Samenwerken is NIET: altijd-iedereen-overal-bij-betrekken en eindeloos vergaderen, omdat we dat nou eenmaal zo doen.

Samenwerken is WEL: lastige kwesties durven delen. Durven zeggen dat je het er niet mee eens bent. Echt luisteren naar elkaar én inbrengen hoe jij het ziet.

Oplossingen en nieuwe inzichten ontstaan door vanuit een ander perspectief te kijken naar wat speelt.

En precies daarvoor heb je andere mensen nodig. De mensen in je team.
Doordat iedereen anders is, anders kijkt en andere dingen heeft geleerd, is er een schat aan verschillende perspectieven voor handen.

Het lijkt zo simpel… maar dat is het niet

We hebben als mensen geleerd om het altijd een beetje met elkaar eens te zijn. Dat houdt het gezellig. Dan loop je geen risico om afgeserveerd te worden.

En dat is waar.

Maar het gevolg is óók dat niet alles wat belangrijk is op tafel komt. En dat is jammer.

Heel erg jammer

Want als we het niet hebben over wat belangrijk is, dan hebben we veel minder impact. Minder impact als team en minder impact voor de mensen, onze klanten.

Gelukkig kunnen we leren. We kunnen afstand nemen en zien hoe we bezig zijn. We kunnen besluiten om de risico´s wél te nemen. We kunnen leren durven.
Dan merk je dat de energie in je team weer gaat stromen.

Het is belangrijk dat je jezelf en je team gunt om dat stap voor stap te doen. Daarmee bouw je aan een veilige sfeer. Iedereen in je team leert meer van zichzelf laten zien en meer bijdragen. Zo groeit ontspanning en effectiviteit.

Uitspreken wat je denkt – fijne start met ons nieuwe team

Verbinding en openheid; meer uitspreken hoe het voor je is en zeggen wat je van ergens van vindt. Daar is een goed begin mee gemaakt in de tweedaagse. Alice begeleidde het programma met veel positiviteit en energie; een fijne start met ons nieuwe team.

Lees verder

Esther de Kruijf
manager sociaal medische zaken, UWV

Teamontwikkeling: coaching en workshops

In de teams die ik begeleid combineer ik coaching met workshops. Afhankelijk van jullie behoefte, maken we samen een programma op maat.

Tijdens een teamtraject diepen we met elkaar uit wat jouw team een team maakt.
Wat is de geschiedenis van jouw team? Hoe ziet samenwerken er op dit moment uit? Wat zijn jullie ongeschreven regels? Hoe praten jullie met elkaar? Waar zijn jullie goed in als team? Wat zijn de verschillen in het team en wat delen je met elkaar?

Waar staat het team nu en wat is het verlangen? Wat hebben jullie te leren en waar gaan jullie afscheid van nemen?

Samen brengen jullie letterlijk de backbone van je team in kaart.

Hierdoor krijg je scherp

  • wat jullie missie is en wat die voor ieder van jullie betekent
  • wat de meerwaarde is van SAMEN
  • waar de speelruimte zit voor autonomie

Dat is de basis om met je team nieuwe manieren van samenwerken vorm te geven. Je neemt met respect afscheid van wat niet langer werkt. Uitgangspunt voor het nieuwe samenwerken is steeds: doen wat nodig is. Leren om verschillen van mening uit te spreken, te luisteren en te leren van elkaar. Zo voelt iedereen zich steeds meer gerespecteerd, vrij en gezien. Samen een team dat staat voor haar missie en jullie klant.


Wat levert coaching of een workshop jou en je collega’s op?

  • helderheid over wat samenwerken voor jullie betekent
  • een eigen werkwijze waarin die samenwerking vorm krijgt en resultaten oplevert
  • meer plezier en energie in je werk

Is dit wat jij en je team nodig hebben?
Maak een afspraak in mijn online agenda of bel me: 06 – 1530 7691
Ik ontmoet je graag.

Waardevol inzicht in de geschiedenis van ons team

Het was érg waardevol om inzicht te krijgen in de geschiedenis van ons team. Daardoor kreeg ik het gevoel dat we samen met dezelfde uitgangspunten verder aan de slag konden.

Lees verder

Wendi van Helden
netwerkregisseur, Centrum voor Jeugd en Gezin

Voor wie?

Ik werk met teams die

  • bestaan uit krachtige managers, adviseurs of professionals met een missie
  • zich willen inzetten om het beste uit zichzelf en elkaar te halen
  • open staan om op een nieuwe manier te kijken naar samenwerken.

Kant-en-klare oplossingen bestaan niet want ieder mens en ieder team is anders. Daarom onderzoeken we in gesprek met elkaar wat voor jullie het beste werkt. Ja, dat kost tijd, maar het is vooral ook leuk. Je leert elkaar ondertussen beter kennen en dat geeft energie. Spannend is het soms ook, dat is logisch want er staat iets op het spel; jullie mooie werk en wat je daarmee kunt betekenen voor anderen, zonder dat het ten koste gaat van jezelf. Niet achteroverleunen dus, maar aan de bak!

Wat gaan we precies doen?

Als we besluiten om met elkaar in zee te gaan, kom ik kennismaken met jou en je team.
Afhankelijk van de vraag en de mogelijkheden, voer ik een aantal gesprekken met teamleden of woon een overleg bij. De informatie die ik verzamel presenteer ik aan het team. In samenspraak met jou en je team, ontwikkel ik jullie teamtraject op maat.

Wil je meer weten over teamcoaching of een workshop voor je team? Maak een afspraak in mijn online agenda. Een mailtje sturen kan natuurlijk ook. Binnen 1 werkdag neem ik contact met je op.

Helder wat ons te doen staat

De teamsessies waren een pas op de plaats. We hebben nu weer helder wat ons te doen staat in de complexe context van onze organisatie en de buitenwacht. Én inzicht in de diversiteit van ons team en hoe we ons hierin tot elkaar verhouden.

Lees verder

Deelnemer teamsessies